torstai 24. joulukuuta 2015

Kuukkelin elinikä

Miten vanhaksi kuukkeli elää?

Vastaus esitettyyn kysymykseen voi olla moninainen. Suurin osa rengastetuista  kuukkeleista katoaa seurannasta alle kahdessa vuodessa. Siis kuukkeli elää yleisimmin vain 0-1 vuotta. Toinen  vastaus voisi olla 4-6 vuotta. Uudelleen löydetyistä kuukkeleista 28% on elänyt niinkin vanhaksi, kun taas 7-9 vuoden kuluttua olen tavoittanut enää 6,8% (osuus löydetyistä) rengaslinnuista. Suomen ennätysyksilöt ovat luku erikseen: 13-15 vuotiaita. Ne ovat harvinaisuuksia, jollaisia ei välttämättä tulla näkemään Ylläksen tutkimuksessani. Syksyllä 2015 on tavattu elossa vain viisi vuonna 2006 rengastettua lintua 115:sta (9-10 vuotiaita), kts. tekstin lopussa.

Aineiston rajaus

Ikälaskelmiin otin vain vuosina 2006-2010 rengastetut kuukkelit. Näin jokaisella yksilöllä on ollut mahdollisuus tulla uudelleen nähdyksi vielä 5-9 vuoden kuluttua. Tarkimmat tulokset ovat laskettavissa vasta, kun kaikilla linnuilla seurantaa kuluu 10 vuotta. Kuukkelin päätyminen ensi kertaa kontrolloiduksi vasta yli viiden vuoden kuluttua rengastuksesta on poikkeuksellista, joten tulokset eivät juuri muutu tätä 5-9 vuotta pidemmässä seurannassa.
Vuosina 2006-2010 merkkasin tutkimusalueella 740 kuukkelia. Näistä 60% (439) on tavattu uudelleen vähintään kerran.
Koko aineistossa on löydetty 734 yksilöä 1601:stä, vain 46%. Ero johtuu mainitusta vääristymästä: uusimpia rengastuksia ei ole "ehditty" vielä kontrolloida.
Mukaan olen ottanut kaikkiin laskelmiin vain yhden havainnon kustakin rengaslinnusta, viimeisimmän tapaamisen.

Taulukko. Kuukkelikontrollien (n=439) jakaantuminen vuosiluokkiin.Kuukkelin ensimmäinen vuosi

Pesästä lähdön jälkeen touko-kesäkuussa käy kuukkelipoikueissa melkoinen hävikki. Heinä-elokuussa pariskunta kuljettaa mukanaan enää 1-2 poikasta. Osa "ylijäämäpoikasista" adoptoidaan vieraille pareille, mutta kuolevuus lienee myös suurta. Tässä tutkimuksessa ei ole lukuaineistoa siihen esittää, koska pesiä ei ole etsitty.
Kontrolloiduista kuukkeleista 40 (9,1%) on nähty pelkästään rengastusvuonna. Osuus on pieni, koska yleensä rengastuspaikalle ei palata enää samana vuonna pyyntiin.

Vuosi-kaksi rengastuksesta

Eniten kuukkeliyksilöitä (136) on kontrolloitu viimeisen kerran toisena kalenterivuonna rengastuksesta, 31% kaikista löydetyistä (439). Suuri osuus selittyy osaksi sillä, että nuoret kuukkelit hakeutuvat mielellään vanhempiensa seuraan vielä toisena syksynään. Silloin ne ovat yhä tavoitettavissa alkuperäiseltä rengastuspaikaltaan. Vuotta myöhemmin löydettyjen osuus puolittuu (14,8%). Kuolevuus selittää tästä erosta osan, loput linnut ovat pariutuneet tuntemattomille reviireille. Kadonneiden kuukkeleiden jako-osuudet kuolleisiin ja piilossa oleviin on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Lymyilevien kuukkelien määrää olen minimoinut perustamalla tutkimusalueelle 120 rasvaruokintapaikkaa.
Vanhat kuukkelit

Vuoden 2006 rengastuksista on syksyllä 2015 tavattu elossa viisi kuukkelia

B-132304 (V07) Rengastettu 14.9.2006 Kesängin Keitaalla. Koiraslintu DNA-näytteen perusteella. Ei ole tavattu koskaan muualla. Parinaan on naaras P73, joka on syntynyt v.2006, rengastettu v. 2007, elossa sekin.

B-133011 (P42) Rengastettu 19.11.2006 Ylläksen Kahvikeitaalla. Naaraslintu DNA-näytteen perusteella. On myös syntynyt v. 2006. Ei ole siirtynyt muualle.

B-132332 (Z06) Rengastettu Kurtakkoselässä 8.10.2006. Naaraslintu (DNA). Syntynyt v. 2006. Pisimmälle vaeltanut ja palannut takaisin!

B-131983 (NF7) Rengastettu 28.3.2006 Muonion Äkäsmyllyllä. Naaras koon perusteella. Ei ole tavattu muualla.

B-131955 (V78) Rengastettu 25.2.2006 Ylläksen Tunturijärvellä. Koiras koon perusteella. Ei ole siirtynyt muualle. Viides tutkimuksen alussa renkaan saanut kuukkeli.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti