keskiviikko 2. joulukuuta 2015

Kertynyt tutkimusaineisto

1601 rengastettua kuukkelia


Viimeisen tutkimusvuoden lopussa joulukuussa 2015 on rengastettuja kuukkeleita 1601 yksilöä. Tutkimusalue kattaa Yllästä ympäröivät kunnat: Kolari, Kittilä ja Muonio. Muualla Lapissa mainitun rajauksen ulkopuolella olen lisäksi merkinnyt 39 kuukkelia, niitä ei tulosten tarkastelussa käsitellä.
Eniten rengastuksia on Kolarissa, samoin renkaisiin liittyviä tapaamisia, kontrolleja myöhemmin.

Vuosittain ja kunnittain 1601 rengastusta jakautuivat näin:


                             Kolari          Kittilä         Muonio


2006                        74                27               13

2007                        60                46               17

2008                        43                36               17

2009                        77                93               49

2010                        90                63               35

2011                        96                83               23

2012                        44                48               12

2013                        91                71               39

2014                        70                47               14

2015                        86                87               50

_______________________________________________________

yhteensä                  731              601            269


Tasaisia rengastusmääriä


Vuosittaiset erot rengastusmäärissä eivät kuvasta kuukkelikantojen vahvuutta. Syksyisiin pyynteihin käytetty ajallinen panostus, vaihtelu siinä, oli merkittävin tuloksiin vaikuttava tekijä.
Voisi kuvitella, että alussa tulisi eniten rengastuksia, koska tavatuista kuukkeleista kaikki olivat ensin renkaattomia. Määrät sitten putoaisivat koko ajan ennestään renkaallisten lintujen ollessa enemmistönä. Kuten taulukosta näkyy, näin ei suinkaan käynyt. Tärkeämpi rengastusmääriin vaikuttava asia oli uusien reviirien karttuminen aineistoon vuosien mittaan. Vielä viimeisenäkin tutkimusvuonna löytyi jo tunnettujen kuukkeliparien välistä useita uusia reviirejä.
 Syksyllä 2015 käytin aikaa tutkimukseen hieman aikaisempia vuosia enemmän. Tuloksena syntyi helposti ennätys vuositasolla: 223 rengastusta.
Rengastusmäärien korkealla pysymistä auttoi myös kuukkelin lyhyeksi paljastunut keskimääräinen elinikä: suuri lintujen vaihtuvuus toi aina uusia renkaattomia merkattaviksi.

Kontrolleja 3590


Tutkimusalueella kuukkelin rengas on luettu uudelleen 3590 kertaa. Lisäksi kaksi kuukkelia on löytynyt kuolleena, toinen huvilan verannalta hiirenloukusta. Lukurengastus on johtanut suuriin kontrollimääriin. Kuukkelin rengastus pelkällä alumiinirenkaalla ei tuota löytöjä, kuolintapaukset siten, että rengas joutuu ihmisen käsiin, ovat äärimmäisen harvinaisia. Keltaisen renkaan mustan tunnuksen lukeminen kiikarilla tai valokuvasta on usein helppoa melko pelottomalla linnulla.

Kontrollit ja löydöt kunnittain


                           Kolari               Kittilä            Muonio


2006                        4                       4                     2

2007                      94                     38                     8

2008                    133                     29                   20

2009                    255                     62                   44

2010                    244                     54                   89

2011                    267                     76                   62

2012                    267                     55                   26

2013                    501                     72                   40

2014                    419                     49                   26

2015                    538                     76                   38

_____________________________________________________________

yhteensä           2722                    515                 355


Kasvava kontrollimäärä


Alkuvuosina kontrolloituja renkaita oli luonnollisesti vähän, koska rengastettujen lintujen osuus kannasta oli pieni. Vasta toisen tutkimusvuoden syksyllä kävin tunnetut kuukkelireviirit uudelleen läpi, jolloin kontrolleja alkoi kertyä merkittäviä määriä. Samaan aikaan Ylläsjärvellä mökilläni alkoi vierailla säännöllisesti lukurenkaallisia kuukkeleita. Kolarin yliedustus kontrolleissa johtuu tästä: olen päivittäin tilastoinut kaikki havaitut kuukkelit mökin ruokinnalta  vuodesta 2007 lähtien.
 Myös Luosupirtillä kuukkelisukupolvet ovat vuosien mittaan kokonaan vaihtuneet. Vanhin lintu on vuonna 2012 syntynyt naaras. Sen renkaan  UJ7 olen lukenut useimmin: 136 kertaa (eri päivinä) .

Tulevia aiheita


Kertyneen aineiston perusteella näyttää siltä, että jotain pystyn kertomaan kuukkelien liikkuvuudesta ja nuoruuden jälkeisestä levittäytymisestä. Toisena kysymyksenä aion tarkastella kuukkelien elinikää. Molemmat aiheet vaativat kaikkien kontrollien yksityiskohtaista tarkastelua, joten kyse on eniten aikaa vievästä osasta tätä julkaisusarjaa. Mutta eiköhän aika vuodenvaihteen kaamoksessa löydy.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti